Ersetzen Sie die UV-C-Lampe

UV lamp vervangen BluClear UV-c apparaat

Zie in dit filmpje hoe je de UV lamp van je UV-c apparaat vervangt.